Szukaj
Infolinia 885523456
Kompostowniki.eu
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, celu i czasie na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepie Kompostowniki.Eu

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kto jest administratorem danych osobowych w sklepie Kompostowniki.Eu?

Administratorem danych osobowych, który decyduje o sposobie ich wykorzystania jest firma radiator z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wapienicka 24a operator sklepu internetowego Kompostowniki.Eu, zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kompostowniki.eu lub korespondencyjnie adresując pocztę do siedziby firmy: Radiator, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 24a.

Jak Administrator chroni dane osobowe?

Administrator wdrożył w sklepie Kompostowniki.Eu politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Certyfikat SSL firmy nazwaSSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Kompostowniki.Eu jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
Dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Kompostowniki.Eu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych.
System IT Kompostowniki.Eu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza powierzone dane w związku z jedną z 3 podstaw prawnych:

niezbędność danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.
niezbędność danych w związku z celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak:
- monitorowanie aktywności użytkowników w serwisie Kompostowniki.Eu w celu uzyskania danych statystycznych.
- zapewnienie usług płatniczych.
- świadczenie przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
- obsługa i rozliczanie przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
- weryfikacja przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
- przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową 'Kup z Twisto' i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
- zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną.
- prowadzenie badań sklepu internetowego Kompostowniki.Eu w celu poprawy doświadczeń użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych usług.
- prowadzenie analiz statystycznych.
- prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów lub usług i produktów strony trzeciej.
W związku z dobrowolną zgodą użytkownika
Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

Rejestracja konta użytkownika

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie Kompostowniki.Eu, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i uzyskujesz możliwość śledzenia swojej historii zamówień. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze sklepu Kompostowniki.Eu

Rejestracja konta użytkownika stanowi zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnej usługi polegającej na zapewnieniu użytkownikowi ciągłego i nieograniczonego czasowo dostępu do konta użytkownika i zapisanych w nim danych za pośrednictwem sieci internet.

W trakcie rejestracji możemy prosić o:

imię i nazwisko - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
e-mail - niezbędny do logowania do sklepu Kompostowniki.Eu i komunikacji związanej z korzystaniem z witryny Kompostowniki.Eu
numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
Składanie zamówienia w sklepie Kompostowniki.Eu

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o następujące dane:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
numer telefonu do odbiorcy przesyłki - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży.
numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
Dane gromadzone automatycznie

System informatyczny, z którego korzysta Kompostowniki.Eu podobnie jak większość serwisów WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.
Dane te są automatycznie zapisywane w logach serwera.

Logi serwera zawierają informacje na temat:

typu urządzenia, z którego wysłano zapytanie do serwera,
jego systemu operacyjnego,
rodzaju przeglądarki internetowej,
rozdzielczości ekranu,
głębi kolorów,
publicznego adresu IP,
pierwszego wiersza żądania http,
kodu odpowiedzi http,
czasu nadejścia zapytania
Dane te nie są łączone z danymi o konkretnych osobach.

Logi serwera przechowujemy przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową Administratora.

Polityka COOKIE

Przedstawiona Polityka dotyczy plików "cookies” związanych ze stroną internetową pod domeną Kompostowniki.Eu .

1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”)

Dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies konieczne są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”.

cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
cookies “Stałe” pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron internetowych reklamodawców oraz partnerów.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl